Studio Stiens Logo

Menuitem Home
Menuitem Agenda
Menuitem Algemeen
Menuitem Geschiedenis
Menuitem Dirigent
Menuitem Leden
Menuitem Foto's
Menuitem Links

Geschiedenis

Terug in de tijd, anno 1896

Het moet op het kaatsveld geweest zijn dat men ging denken aan een eigen muziekkorps in Stiens. In o.a. St. Anna en St. Jacob was het altijd heel gezellig bij het kaatsen mede door de muziek van de plaatselijke fanfares. Dat moest in Stiens toch ook mogelijk zijn! Na zorgvuldig onderzoek kwam men tot de conclusie dat dit in Stiens wel haalbaar was, mits een aantal welgestelde dorpsgenoten financieel zou bijspringen. Er kwam voldoende geld op het kleed, zodat de eerste instrumenten konden worden aangeschaft. Enkele enthousiaste aspirant "muzikanten" hadden zich al aangemeld zodat men o.l.v. dhr. Peletier kon beginnen met repeteren. In een later stadium is aan de hand van bejaarde contributie-boekjes een ledenlijst samengesteld, waardoor met vrij grote zekerheid kan worden aangegeven wie bij de oprichting van Studio op maandag 15 augustus 1896 waren betrokken. Dat zijn Doeke Deinuma, Durk Radersma, Jurjen de Haas, Meindert Bonnema en Nico van de Zee.

Oprichters

Op de foto staan twee van de oprichter van Studio, staand dhr. D. Deinuma en zittend dhr. D. Radersma.

Foto 1906 - 1907
Deze foto laat Studio zien omstreeks 1906 - 1907. Studio is hier al aardig gegroeid.

Bovenste rij: Jurjen de Haas, P. Swart?, Boersma, Piet Plantenga, W Leistra
Middelste rij: H. Germeraad, Willem Poortvliet, H. Poortvliet, Aan Boringa, Boomsma, Tj. Dijkstra, Plantenga
Voorste rij: Nico v.d. Zee, Joh. v.d. Zee, Tjitte Kamminga, Bertus v.d. Zee, Hogerhuis, G. v.d. Weele, Kramer (dirigent 1906 - 1923).


ReglementReglement2

Het oudste aanwezig reglement uit 1926.

Al snel na het oprichten van Studio kwamen er reglementen waar de leden zich aan moesten houden. Hier links staan de reglementen die vastgesteld zijn door de vergadering op 18 oktober 1926. Leuk feit uit deze reglement is dat wanneer een lid een repetitie verzuimd met een reden anders dan ziekte, het desbetreffende lid een boete kreeg van f 0,20 (art. 2).

Veel kan nu niet meer verteld worden over de eerste 50 jaar van de fanfare. Bij het 50 jarig jubileum in 1946 is door Tetman de Vries (destijds "wereld" bekend in Fryslân) de revue "Gouden Koper" geschreven en daarbij zijn de jaarverslagen en de notulen gebruikt maar deze archiefstukken zijn daarna jammer genoeg op onverklaarbare wijze zoek geraakt. De revue was een groot succes en de Studio-journaal schrijver noteerde het volgende: "Deze revue van Tetman de Vries is een zeer groot succes geworden".De muzikanten van Studio speelden een opvallende rol in deze dorps-show die door zo'n 1500 mensen werd bezocht.


Revue
Stukje uit de revue


Gouden koper
Deelnemers aan de revue "Gouden koper"


Eén opmerkelijk feit is dat pas in 1952 de eerste vrouw lid mocht worden. Tijdens de jaarvergadering van dat jaar stemden 16 leden voor en 2 tegen ( ? ) toetreding van vrouwen in de vereniging.


Rients Gratema
Optreden door Rients Gratema


In 1996 bestond "Studio" 100 jaar. Dit heuglijke feit is uitbundig gevierd met o.a. de uitgave van een jubileumboek, receptie, reünie, taptoe en een groot jubileumconcert m.m.v. Rients Gratema.

Rients Gratema 2
Studio treedt hier gezamenlijk op met Rients Gratema met het stuk "The Happy Cyclist" (I like my bike) van Ted Huggens.


Jubileumboek
Het jubileumboek uit 1996 "it muzyk giet troch de Buorren".


In 120 jaar is fanfare "Studio", na de gebruikelijke "ups and downs", een vereniging die in Stiens volop waardering geniet. Wij zijn heel blij met onze ruim 500 donateurs. "Studio" laat z'n geluid horen bij allerlei gebeurtenissen in het dorp zoals bij de intocht van St. Nicolaas, begeleiding kerkdiensten, concerten (in de wijk), in het Skilhiem, jubilea en diverse andere optredens.


Studio Stiens Logo
Studio Stiens
Opgericht 15 augustus 1896
Lid Muziekbond OMF

© 2002-2018 Studio Stiens